Een initiatief vanBartiméus Fonds

Het Bartiméus Fonds is een CBF erkend goed doel. Met de steun van donateurs kunnen we belangrijke projecten mogelijk maken, zodat ook mensen met een visuele beperking alles uit het leven kunnen halen wat erin zit en het leven kunnen leiden dat bij hen past. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Ons motto is daarom: 100% leven.

Naar bartimeusfonds.nl

In samenwerking met Bartiméus

Bartiméus is dé expertise-organisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn; van alle leeftijden en in alle levensfasen. Voorop staat dat zij zelf regie voeren over hun leven. Wij streven naar een inclusieve samenleving, stimuleren innovaties en delen onze kennis.

Naar bartimeus.nl

In samenwerking met Oogvereniging

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. De Oogvereniging komt op voor uw belangen waar het gaat om goede oogzorg en het meedoen in de samenleving.

Naar oogvereniging.nl

In samenwerking met Visio

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio is er voor informatie en advies, diverse vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid, dagbesteding en wonen.

Naar visio.org

In samenwerking met Robert Coppes

De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die blind of slechtziend zijn en vaak ook andere bijkomende beperkingen hebben. Dat doen we in bijna heel Zuid-Nederland en ‘op z’n Coppes’: persoonlijk, kleinschalig, betrokken en ‘Eigen wijs’.

Naar robertcoppes.nl