Artikel Door de ogen van Thomas en Amany: 'Veel potentie blijft liggen.'

Veel potentie blijft liggen

Door de ogen van Thomas en Amany

 

Thomas Calis is managing director bij Eurocept, een farmaceutisch bedrijf en tevens is hij in het bestuursjaar 2018 – 2019 President van de Lions Club Vleuten-De Meern. Sinds zijn jeugd is hij aan één oog blind. Dat heeft hem in meerdere opzichten gevormd. Hij snapt als geen ander dat aanpassingen soms nodig zijn. Maar ook weet hij dat ieder mens zoekt naar mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Dat sluit helemaal aan bij de ambities van Amany Shalha. Zij is een nieuwe Nederlander met een visuele beperking en werkt sinds kort als commercieel medewerker in de binnendienst in bij Eurocept.

Dagelijks ervaar ik wat het is om te leven met een beperkter gezichtsveld. Naar schatting heeft slechts 50% van de mensen met een visuele beperking ondanks een afgeronde opleiding een betaalde baan. Dat is een percentage waarvan ik denk: dat kan beter! Thomas

Werkgevers hebben eigenlijk geen goed idee van de  mogelijkheden die er zijn, over wat blinden en slechtzienden wél kunnen. Met bijvoorbeeld een aanpassing aan een computer kunnen mensen met een visuele beperking net als ieder ander volledig functioneren in uiteenlopende functies. “Er blijft veel potentie liggen, dat is bijzonder jammer en eigenlijk ook niet nodig”,  vindt Thomas. “Zeker als je bedenkt dat het doorzettingsvermogen en de motivatie bij deze groep bovengemiddeld is gezien de strijd die zij al geleverd hebben. Neem daarbij ook nog mee dat er op dit moment veel krapte is op de arbeidsmarkt.”


Lions Club Vleuten-de Meern zet concrete stappen naar een samenleving waarin ook mensen met een visuele beperking makkelijker een betaalde baan kunnen vinden. De Lions heeft met Werkpad en het Bartiméus Fonds hiervoor een project gestart. Werkpad is een jobcoach-organisatie voor mensen met een visuele of auditieve beperking. De Lions op hun beurt hebben een enorm netwerk van potentiële werkgevers. Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor mensen die slechtziend of blind zijn. En met elkaar vinden ze dat mensen met een visuele beperking alles uit het leven moeten kunnen halen wat erin zit.

Foto Thomas en Amany

 

Vanuit het project maakte Thomas begin 2019 kennis met Amany Shalha. Zij is een jonge vrouw, universitair opgeleid en ze is blind. In 2015 vluchtte ze uit Syrië, waar ze  als tolk Engels-Arabisch werkte voor een internationaal handelsbedrijf. Ze is nu ongeveer 3,5 jaar in Nederland en ze volgt inmiddels de opleiding tot gerechtstolk in strafzaken.  Amany: “Ik ben ongelooflijk blij dat Thomas zag dat ik erg gemotiveerd ben en snel dingen oppak. Hij ziet niet alleen een persoon die blind is, maar hij merkt vooral mijn energie en het feit dat ik zo graag onderdeel wil uitmaken van een werkgemeenschap en daar een steentje aan wil bijdragen. Ik ben heel blij om te werken bij een bedrijf waar ik veel leer over het Nederlandse bedrijfsleven en de farmaceutische sector. Met mijn Syrische achtergrond in de internationale handel is dit een verrijkende ervaring.”

 

En hoe bevalt het wederzijds? Amany: “Het opstarten verloopt soepel. Computerinstellingen moeten voor mij op maat worden ingesteld. Ik kreeg te maken met het UWV en de gemeente waar ik woon voor het krijgen van een vervoersvoorziening. Maar dat zijn regelzaken die er nu eenmaal bij horen”, zegt Amany opgewekt. Thomas beaamt dit. “Het inwerken van Amany is ons erg meegevallen. Dit is iets waarvan ik hoorde dat andere werkgevers juist vaak tegen opzien. Maar we zijn vooral heel blij met Amany. Ze is gemotiveerd, spreekt al ongelooflijk goed Nederlands. We zijn onder de indruk van haar. Hopelijk kan zij haar mogelijkheden en talenten bij ons optimaal benutten. Daarnaast streeft ik naar diversiteit onder medewerkers. Dit komt de kwaliteit van besluitvorming ten goede.  En ik maak vanzelfsprekend graag een verschil voor slechtziende en blinde mensen.” 

Het belangrijkste van deze match is dat collega’s in mij geloven en bereid zijn om mij te helpen met praktische zaken. Ik heb een prachtige kans gekregen om me binnen dit bedrijf te ontwikkelen! Amany
Foto: Amany op haar werk